logo
logo logo logo logo logo logo
ძალა
აჩქარება
ომის კანონი
აჩქარება
კონეტიკური ენერგია
პოტენციური ენერგია
logo logo logo logo logo logo
დენის ძალა
ფოტონის ენერგია
ომის კანონი სრული წრედისთვის
ოპტიკური ძალა
სხეულის იმპულსი
ნაწილაკის ენერგია
logo logo logo logo logo logo
იმპულსის მუდ. კანონი
მსოფლიო მიზიდულობის ძალა
მექანიკური მუშაობა
ქანქარას რხევის პერიოდ.
სიჩქარე
ოპტიკური ძალა
© 2010, ყველა უფლება დაცულია