logo
logo logo logo logo logo logo
ბიმეტალი
ჭოჭონაქი
ჭოჭონაქი
ჭოჭონაქი
დიფუზია
ძალის მომენტი
logo logo logo logo logo logo
ფოტოელემენტი
ფოტოელემენტი
ფოტოელემენტი
გენერატორი
ლინზა
ლუპა
logo logo logo logo logo logo
ლუპა
მიკროსკოპი
მიკროსკოპი
მზის ბატარეა
მზის ელემენტი
პოტენციომეტრი
logo logo logo logo logo logo
პრიზმა
პროფილომეტრი
პროფილომეტრი
პროფილომეტრი
რადიომეტრი
რადიომეტრი
© 2010, ყველა უფლება დაცულია